Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Huyện Tân Biên: Giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 01/08/2023 10:59
Đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thạnh Bình, Tân Lập, Tân Phong, Mỏ Công, Hoà Hiệp, Tân Bình, Trà...

Đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên có 6/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thạnh Bình, Tân Lập, Tân Phong, Mỏ Công, Hoà Hiệp, Tân Bình, Trà Vong, Thạnh Tây; 2/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Thạnh Bình và Tân Lập.

Mục tiêu trong năm 2023 là các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Xã Thạnh Bắc đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Tân Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn xã Hoà Hiệp phát triển ổn định, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ông Ngô Văn Cấm- Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp cho biết, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019. Đến nay, địa phương giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện theo lộ trình đến năm 2025-2026 đạt nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hoà Hiệp đạt kết quả phấn khởi: kinh tế phát triển ổn định góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm hộ nghèo, lao động có việc làm và qua đào tạo tăng, góp phần tăng dân trí, làm thay đổi cảnh quan môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhất là đường giao thông nông thôn; trang thiết bị trường học được đầu tư xây mới và nâng cấp, trạm y tế được đầu tư xây dựng, trụ sở làm việc và các thiết chế văn hoá được cấp trên quan tâm đầu tư hoàn thiện.

Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đặc biệt quan tâm, tuyên truyền kịp thời, đúng lúc, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự thống nhất cao giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Từ đó, nhân dân ủng hộ nhiệt tình với nhiều kết quả đáng ghi nhận như hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Ông Xa Khon- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Hiệp cho biết, khi được Đảng uỷ, UBND xã triển khai kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền tại các cuộc họp chi, tổ hội, tổ hợp tác nghề nghiệp. Ngoài ra, lồng ghép tuyên truyền đến từng hộ dân thông qua các hội thảo, hội nghị đặc biệt về BHYT để vận động người dân tham gia đạt tiêu chí số 15.

Theo ông Ngô Văn Cấm- Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp, xã đã kiến nghị huyện, cơ quan chức năng nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn, bên cạnh đó, có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Qua đó duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đối với xã Thạnh Bắc, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tham mưu cho Đảng uỷ kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, các kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ chương trình.

Ông Phạm Bửu Lộc- Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bắc cho biết, qua 6 tháng đầu năm 2023, cơ bản xã Thạnh Bắc thực hiện đạt 14/19 tiêu chí. Một số chỉ tiêu cơ bản được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm nên đến nay đều đạt, tuy nhiên, một số chỉ tiêu thực hiện còn khó khăn như BHYT phải đạt 90%; địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, đến thời điểm hiện tại đạt 84,05%. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện.

Người dân ấp Hoà Đông A, xã Hoà Hiệp (Tân Biên) thu hoạch mủ cao su.

“Ban đầu người dân còn bỡ ngỡ, chưa nhận thức đầy đủ về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với hiệu quả của công tác tuyên truyền và những kết quả thiết thực mang lại, người dân cơ bản có nhận thức về công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó rất đồng tình ủng hộ, chung tay cùng địa phương thực hiện. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, không ai đứng ngoài cuộc, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn xã nông thôn mới”- ông Phạm Bửu Lộc chia sẻ.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, các cơ quan chuyên môn huyện Tân Biên tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt các tiêu chí theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 28.10.2022 của UBND tỉnh, nhất là đối với xã Thạnh Bắc và xã Tân Phong. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách trong việc xây dựng huyện nông thôn mới được quy định tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND, ngày 28.10.2022 của UBND tỉnh; kiểm tra, giám sát tiêu chí nông thôn mới các xã, nhất là các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Huyện Tân Biên tập trung triển khai nhanh, có chất lượng các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng như trường học, đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất... theo kế hoạch đầu tư năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Về giáo dục, duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đối với lĩnh vực y tế, tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu y tế ở xã đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT thông qua việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh. Xây dựng và củng cố mạng lưới Đại lý thu BHYT rộng khắp trên địa bàn huyện; UBND các xã thực hiện tốt công tác kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để kịp thời cấp thẻ BHYT cho đối tượng.

Thu mua mủ cao su ở ấp Hoà Đông A, xã Hoà Hiệp.

Về phát triển văn hoá, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội thực hiện đầu tư xây dựng các nhà văn hoá ấp, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm Văn hoá - Thể thao và học tập cộng đồng xã và nhà văn hoá các ấp. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã thực hiện chỉ tiêu của tiêu chí môi trường; phấn đấu nâng tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch; tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý, kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh...

Ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên cho biết, đến nay, huyện đã xây dựng thành công nông thôn mới ở 8 xã, mục tiêu của năm 2023 là xây dựng nông thôn mới ở xã Thạnh Bắc. Đối với nông thôn mới nâng cao, huyện có 2 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn; năm 2023, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Tân Phong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã và xây dựng đô thị đạt chuẩn loại 4 ở thị trấn Tân Biên, huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trúc Ly - Nhật Quang

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp