Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Đất trong khu quy hoạch vẫn được ngân hàng nhận thế chấp cho vay - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 03/08/2023 03:02
Đại biểu HĐND tỉnh nêu, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án quy hoạch đã lâu nhưng chậm triển khai thực hiện (đất quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Bình...

Đại biểu HĐND tỉnh nêu, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án quy hoạch đã lâu nhưng chậm triển khai thực hiện (đất quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Bình 97,5 ha, Cụm công nghiệp Thạnh Tân 50,79 ha, Cụm công nghiệp Bình Minh 106 ha...) gây khó khăn cho người dân trong việc khai thác và sử dụng đất như: không được làm thủ tục để chuyên đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở; ngân hàng không nhận thế chấp để vay vốn làm ăn; không được chuyển nhượng hoặc tặng cho (đất thuộc khu vực núi Bà Đen)...

Đề nghị UBND tỉnh cho biết, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, tình trạng “quy hoạch treo” nêu trên xử lý như thế nào? Giải pháp nào để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống làm ăn và phát triển.

UBND tỉnh trả lời:

Ngày 2.7.2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, theo đó không tiếp tục định hướng phát triển Cụm công nghiệp Bình Minh, giảm quy mô Cụm công nghiệp Tân Bình từ 92 ha còn 50 ha, xoá Cụm công nghiệp Thạnh Tân quy mô 50,78 ha.

Ngày 29.12.2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3306/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ các cụm công nghiệp ra khỏi quy hoạch, trong đó có Cụm công nghiệp Tân Bình, quy mô 50ha đã được điều chỉnh ra khỏi danh mục các cụm công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Vì vậy, các cụm công nghiệp Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã được UBND tỉnh đưa ra khỏi danh mục quy hoạch từ giai đoạn năm 2013-2018.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch năm 2018) (sau đây gọi là Luật Đất đai) thì, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Về giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho ngưòi dân sinh sống làm ăn và phát triển, UBND tỉnh cho biết, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng hiện nay căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14.8.2013, các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành liên quan được duyệt trên địa bàn TP. Tây Ninh.

Các đồ án quy hoạch được phê duyệt từ giai đoạn 2013-2014 đến nay đã lâu, một số quy định đã không còn phù hợp, khó tạo động lực phát triển mới. Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP. Tây Ninh tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040 (nhằm điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố được duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14.8.2013). Theo đó, TP. Tây Ninh định hướng không quy hoạch đất công nghiệp trên địa bàn, hiện đồ án đã được thông qua các cấp của Thành phố và đang trình các cơ quan chức năng liên quan xem xét, phê duyệt trong năm 2023.

TP. Tây Ninh cũng thực hiện song song lập các đồ án quy hoạch phân khu số 8, 9 trên địa bàn 3 xã Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu số 4, 5 trên địa bàn phường 3, Ninh Sơn, Ninh Thạnh. Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung nói trên được duyệt, Thành phố  tiếp tục rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch còn lại trên địa bàn phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung được duyệt.

Do điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040 chưa được phê duyệt nên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở; thế chấp để vay vốn, chuyển nhượng hoặc tặng cho... hiện nay được thực hiện theo đúng quy định tại:

Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 2.10.2012 của Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Bình Minh giai đoạn 2012-2020.

Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 2.10.2012 của Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thạnh Tân giai đoạn 2012-2020.

Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 25.5.2013 của Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Tân Bình giai đoạn 2013-2020.

Quỵết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14.8.2013 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 8, nhiều đại biểu đặt câu hỏi, đất trong khu quy hoạch có được thế chấp vay vốn ngân hàng hay không, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh khẳng định, theo luật, đất trong khu quy hoạch vẫn được ngân hàng cho vay, nhưng việc định giá đất khác với đất không thuộc khu quy hoạch.

Việt Đông

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp