Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 11/08/2023 21:00
Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới. Đến...

Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến sĩ mới.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP; đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị BĐBP; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33, Đảng uỷ BĐBP tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 7.5.2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26.4.2023 về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho 5 huyện/thị uỷ biên giới xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới nói riêng đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu BĐBP Tây Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, cụ thể hoá bằng các chủ trương, giải pháp trong chương trình, kế hoạch có trọng tâm, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Phải xác định việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Qua đó, không ngừng nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; tích cực, chủ động phối hợp các lực lượng xây dựng hệ thống chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Tập trung xây dựng lực lượng BBBP tỉnh vững mạnh; đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Tăng cường công tác quan hệ, phối hợp, đa dạng hoá các hình thức đối ngoại với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia phía đối diện.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới và phòng chống tội phạm, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính uỷ BĐBP tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh tạo nền tảng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình bảo vệ biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

Hải Bằng - Đức Tài

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp