Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 10/08/2023 04:58
 Các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường...

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

 Các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại biểu Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các tổng cục, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; tư lệnh, chính ủy các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng của Đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân đội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong xây dựng quy hoạch phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, cán bộ chủ trì; bảo đảm quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tạo sự đồng bộ, tổng thể, liên thông trong quy hoạch tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng với quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Cán bộ được giới thiệu đưa vào quy hoạch phải là người thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; được cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá, nhận xét đúng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

 Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Về tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu đưa vào quy hoạch, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Cán bộ được giới thiệu vào quy hoạch là những đồng chí cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện chung và cụ thể nêu tại Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; trong đó nhấn mạnh thêm một số tiêu chuẩn cụ thể sau: Đối với Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV phải tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, quản lý và ý thức tổ chức kỷ luật; quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có thành tích, sản phẩm công tác nổi trội và triển vọng phát triển; hiểu biết tình hình Quân đội, trong nước, khu vực và thế giới; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; có khả năng tham gia, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát triển, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu danh sách cán bộ quy hoạch do Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giới thiệu; đồng thời tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguồn qdnd.vn

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp