Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Chế độ hỗ trợ tập luyện cho Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng - Báo Tây Ninh Online

Chủ nhật - 06/08/2023 23:13
  Một tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tây Ninh.  Ảnh: Hồng Thanh Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh...

 

Một tiết mục biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tây Ninh.  Ảnh: Hồng Thanh

Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại kỳ họp thứ 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Nghị quyết này quy định về nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng áp dụng chính sách là tuyên truyền viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Theo nghị quyết, tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được bồi dưỡng luyện tập chương trình mới 80.000 đồng/người/buổi/4 giờ tập (số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi); bồi dưỡng 120.000 đồng/người/buổi đối với vai chính trong chương trình biểu diễn lưu động; bồi dưỡng 100.000 đồng/người/buổi trong chương trình biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác.

Riêng đối với tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thoả thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại khoản 1 điều này.

Các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được bồi dưỡng 80.000 đồng/người/buổi/4 giờ khi luyện tập chương trình mới (số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi); bồi dưỡng 100.000 đồng/người/buổi trong chương trình biểu diễn (không phân biệt vai chính, vai phụ).

Phương Thuý

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp