Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Uỷ ban MTTQVN tỉnh: Giám sát công tác thi hành án dân sự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 17/08/2023 13:07
Thành viên đoàn giám sát tham gia đóng góp ý kiến. Ông Nguyễn Thành Sang- Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu cho biết, từ ngày...

Thành viên đoàn giám sát tham gia đóng góp ý kiến.

Ông Nguyễn Thành Sang- Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu cho biết, từ ngày 1.10.2021 - 30.6.2023, việc ra quyết định thi hành, đơn vị đã ra quyết định thi hành án theo yêu cầu 515 việc, quyết định thi hành án chủ động 2.331 việc. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước năm 2022, số việc phải thi hành là 1.716 việc, tương ướng hơn 16,2 tỷ đồng; kết quả đã thi hành xong 911 việc, tương ứng hơn 5,9 tỷ đồng.

Về thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự, kết quả thi hành thu hồi tài sản trong các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Năm 2022, có 2 việc/436.063.858 đồng, trong đó đã tổ chức thi hành xong 1 việc/392.709.429 đồng, còn 1 việc chưa có điều kiện thi hành (năm 2023, không có thụ lý mới). Kết quả thi hành án tổ chức bán đấu giá, đã bán đấu giá thành 3 việc, tương ứng với số tiền hơn 20,5 tỷ đồng; đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá 2 việc, tương ứng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chi cục có sắp xếp lịch công dân định kỳ của lãnh đạo đơn vị. Theo đó, mỗi tuần, lãnh đạo đơn vị sẽ có lịch tiếp công dân 1 ngày làm việc. Trong kỳ báo cáo, đơn vị tiếp nhận 11 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, 5 đơn phản ánh, kiến nghị.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đơn vị triển khai, quán triệt đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngay từ đầu năm, Chi cục đã tổ chức cho cán bộ, công chức cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý cán bộ liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác quản lý thu, chi tài chính luôn được đơn vị chú trọng. Định kỳ 6 tháng, năm đơn vị tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản. Công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ được triển khai đầy đủ hàng năm trong đánh giá cán bộ, công chức và đảng viên. Bảng kê khai tài sản, thu nhập được niêm yết công khai tại đơn vị.

Về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Căn cứ các quy định của Trung ương, tỉnh về trách nhiệm nêu gương và định hướng nêu gương của cơ quan, từng cán bộ, đảng viên làm bảng đăng ký, cam kết nội dung nêu gương. Hàng năm, vào dịp kiểm điểm cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên rà soát, bổ sung các nội dung đăng ký nêu gương cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, khắc phục hạn chế của năm trước.

Người đứng đầu, cấp phó được giới thiệu về nơi cư trú đã đề cao trách nhiệm, tự giác gương mẫu, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động tham gia tích cực, thực hiện tốt các quy định, phong trào hoạt động của địa phương; mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác và cấp ủy chính quyền, đoàn thể, nhân dân được thắt chặt.

Ông Nguyễn Thành Sang- Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu báo cáo công tác thi hành án dân sự và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát trao đổi một số nội dung về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước; vai trò của chấp hành viên trong xác minh điều kiện thi hành án; quản lý số tiền thi hành án tạm giữ; việc xác minh tài sản đối với cán bộ, công chức; nguyên nhân số lượng án chuyển kỳ sau cao; thu hồi nợ đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng; kinh nghiệm, giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; tập trung quan tâm thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình công tác; đánh giá ưu điểm, nhược điểm việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện các quy định của Đảng…

Kết luận buổi giám sát, ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh đề nghị lãnh đạo Chi cục Thi hành dân sự huyện quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ đối với cán bộ, chấp hành viên để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu ngành đặt ra; tiếp tục quan tâm, giám sát cán bộ, chấp hành viên trong việc thực thi đạo đức công vụ; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, rà soát cán bộ; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, UBND huyện về tình hình công tác thi hành án, nhất là đối với các vụ việc khó khăn; rà soát lại quy chế phối hợp của đơn vị đối với các ngành liên quan.

Thiên Di

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp