Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội - Báo Tây Ninh Online

Thứ tư - 02/08/2023 12:47
Ra mắt BCH Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 Hơn 3 tháng qua, khắp nơi trong tỉnh lần lượt tổ chức đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ...

Ra mắt BCH Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Hơn 3 tháng qua, khắp nơi trong tỉnh lần lượt tổ chức đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành đúng kế hoạch

Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh Tây Ninh đang quản lý 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó gồm 9 LÐLÐ huyện, thị xã, thành phố; 5 công đoàn ngành và tương đương. Tất cả các đơn vị đều thuộc đối tượng tổ chức đại hội. Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh chọn LÐLÐ huyện Dương Minh Châu là đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Sau thành công của đại hi điểm, các Công đoàn cp trên trc tiếp trong tnh đã khn trương, tp trung công tác tổ chức đại hội Công đoàn cấp mình. Ðến ngày 29.7, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội, với 179 uỷ viên ban chấp hành, 47 uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Ði hi Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s được t chc trang trng, tiết kim và dân ch. Hu hết đã có s chun b tt, bo đảm trang trí đúng quy định. Trước khi din ra đại hội, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều phong trào thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để chào mừng đại hội.

Ði hi được chun b chu đáo, cht ch theo hướng dn ca Ðiu l Công đoàn Vit Nam và ch đạo ca Ban Thường v LÐLÐ tnh. Ni dung báo cáo, phương hướng được ban chp hành tp trung đánh giá vic thc hin nghị quyết Công đoàn nhim k qua, đồng thi ch ra nhng tn ti, hn chế để t đó đề ra phương hướng hot động trong nhim k mi.

Ði biu d đại hội đã đóng góp nhiu ý kiến mang tính xây dng được đoàn chủ tịch tiếp thu, ghi nhận. Việc bầu cử ban chấp hành, bầu cử đại biểu dự đại hội Công đoàn cp trên bo đảm đúng nguyên tc, trình t, th tc quy định ca Ðiu l Công đoàn Vit Nam. Vic t chc hp ban chp hành phiên đầu tiên để bu c ban thường v, ch tch, phó ch tch, U ban Kim tra và ch nhim U ban Kim tra đều đúng quy định.

Về chất lượng nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra khoá mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu, độ tuổi. Khi giới thiệu nhân sự mới vào ban chấp hành, các cấp Công đoàn đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu từ tổ công đoàn trước khi đưa ra đại hội và bo đảm quy trình 5 bước gii thiu nhân s. Qua đại hội, chất lượng, số lượng nhân sự ban chấp hành được nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ.

Quá trình tổ chức đại hội có nhng đim đổi mi, như Ban Thường v LÐLÐ tnh ban hành phân công Thường trc LÐLÐ tỉnh và thành lập 4 tổ chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s, nhim k 2023-2028. Qua đó, đã h tr, hướng dn các Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s trong công tác chun b đại hi.

Công tác truyền thông về đại hội được cán bđoàn viên Công đoàn chia s rng rãi trên các trang mng xã hi. Mt s đơn v thc hin vic trang trí đại hội khá sinh động, bắt mắt, có không gian chụp ảnh lưu niệm đại hội, có khu trưng bày ẩm thực, tạo không khí vui tươi, trang trọng cho đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chọn BCH nhiệm kỳ mới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.

Sau khi dự Ði hi Công đoàn Viên chức tỉnh, đại biểu Trần Thị Kim Sen- tân Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh tâm sự: “Là Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục khoá XIII nhiệm kỳ 2023-2028, đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên Công đoàn đi d đại hội, tôi ý thức được phải phát huy tinh thần của một đoàn viên Công đoàn gương mu để góp phn vào thành công ca đại hội.

Thay mặt cho đoàn dự Ði hi X Công đoàn tỉnh Tây Ninh, tôi hứa sẽ tham gia đóng góp, xây dựng, truyền đạt nghị quyết của Ði hi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của hệ thống tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh”.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, chia sẻ: “Xin hứa sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðại hội giao cho, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh đoàn kết thng nht để lãnh đạo phong trào công nhân lao động, hot động Công đoàn, thc hin thng li các mc tiêu, nhim v ch yếu mà Ngh quyết Ði hi đã đề ra, xng đáng vi nim tin ca đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, đáp ng được nhim v trong tình hình mi.

Ông Trn Lê Duy- Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh nhận xét, nhìn chung, đại hi Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s th hin s nghiêm túc, bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung, nhân sự, chương trình, hình thức đại hi và tiến độ thi gian theo quy định. Ðc bit, phát huy tốt tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyền của đại biểu và đoàn viên công đoàn được tôn trọng, thể hiện qua việc đóng góp ý kiến, ứng cử, đề cử.

Thông qua việc tổ chức đại hội, các cấp Công đoàn đánh giá hot động Công đoàn trong nhim k, từ đó định hướng cho hot động Công đoàn trong thi gian ti đạt hiu qu cao hơn, phù hp vi tình hình phát trin kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cnh đó, chú trng công tác nhân s ban chp hành, bo đảm củng cố đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, năng lc, bn lĩnh, uy tín và nhit tình, góp phn cùng h thng t chc Công đoàn hoàn thành nhim v chính tr được giao.

Chuẩn bị Ðại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028

Ði hi Công đoàn nhim k 2023-2028 đợt sinh hot chính tr sâu rng, ngày hi ca cán b, đoàn viên và t chc Công đoàn trong tnh. Việc tổ chức thành công đại hội Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s trên địa bàn tnh cho thy, ban chp hành Công đoàn đã làm tt công tác tham mưu vi cp u Ðng, phi hp vi chính quyn, chuyên môn v công tác tổ chức đại hội Công đoàn, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện trong quá trình tổ chức.

Sau khi hoàn thành đại hội Công đoàn cp trên trc tiếp cơ s, LÐLÐ tnh khn trương chun b Ði hi X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo ông Trần Lê Duy, để Ði hi Công đoàn tnh được thành công, đòi hi phi thc hin tng th các nhim v, gii pháp, kinh nghim trong quá trình lãnh đạo, ch đạo.

Ban Chp hành LÐLÐ tnh đã ch động, tp trung xây dng dự thảo cáo chính trị của Ban Chấp hành khoá IX, triển khai lấy ý kiến trong cán bộ, đoàn viên trong tỉnh. Trên cơ sở danh sách nhân sự được phê duyệt quy hoạch, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành xây dựng dự kiến về phương hướng nhân sự Ði hi X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028, bước đầu trình Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến.

Công tác chuẩn bị cho Ði hi Công đoàn tnh đã có nhng thun li nht định, mang li nhng bước tích cc ban đầu trong quá trình trin khai, thc hin. Ngay từ đầu, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hoá tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cp tiến ti Ði hi X Công đoàn tỉnh Tây Ninh và Ði hi XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, triển khai kịp thời đến các cấp Công đoàn trong tnh. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên các tiểu ban chuẩn bị Ði hi Công đoàn cp tnh.

“Với tinh thần nỗ lực, sáng tạo của cán bộ đoàn viên trong tỉnh, tôi tin chắc rằng công tác chuẩn bị cho Ði hi X Công đoàn tỉnh Tây Ninh sẽ thuận lợi, góp phần vào mục tiêu đổi mới hoạt động Công đoàn; tp trung thc hin nhim v đại din, bo v quyn, li ích hp pháp, chính đáng ca đoàn viên, người lao động; góp phn xây dng giai cp công nhân ln mnh, xây dng quê hương Tây Ninh giàu đẹp, nghĩa tình- ông Trn Lê Duy, Ch tch LÐLÐ tnh cho biết.

Ðại Dương - Quốc Sơn

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp