Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Tân Biên: Khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ chính quy Bài cuối: Chậm cấp GCNQSDĐ tại khu vực đất nông trường - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 18/08/2023 01:27
Đường vào khu dân cư tại khu vực 2 nông trường. Nhiều hộ dân có nhà ở tại khu vực đất có nguồn gốc thuộc Nông trường cao su Tân Biên đã được tỉnh giao...

Đường vào khu dân cư tại khu vực 2 nông trường.

Nhiều hộ dân có nhà ở tại khu vực đất có nguồn gốc thuộc Nông trường cao su Tân Biên đã được tỉnh giao về cho huyện quản lý (tại ấp Tân Tiến và ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập) kiến nghị Nhà nước đẩy nhanh tiến độ cấp giấy GCNQSDĐ theo phương án đã đề ra, để người dân được “an cư lạc nghiệp” và thực hiện các quyền sử dụng đất.

Trả hồ sơ để khai bổ sung

Theo Báo cáo số 3325 ngày 10.8.2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên, ngày 20.10.2009, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc giao 1.460,73 ha đất cho UBND hai huyện Tân Châu và Tân Biên quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương.

Trong đó, trên địa bàn xã Tân Lập có 90,58 ha, theo quyết định trên thì diện tích đất này có nguồn gốc là của Nông trường cao su Tân Biên. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tân Lập tiến hành thông báo, triển khai công tác rà soát, lập hồ sơ phương án cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân sinh sống tại khu vực hai ấp nêu trên.

Ông Nguyễn Đức Thắng- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, chính quyền địa phương chia diện tích đất 90,58 ha làm hai khu vực nông trường. Khu vực 1 nông trường thuộc địa bàn ấp Tân Tiến, bao gồm các tổ 5, 10, 11, 12, 13, 14; khu vực 2 nông trường thuộc địa bàn ấp Tân Đông 2, gồm tổ 7 và tổ 8.

Trong quá trình xây dựng phương án, đất người dân đang ở có 433 bộ hồ sơ. Trong đó, khu vực 1 có 278 bộ hồ sơ, khu vực 2 có 155 bộ hồ sơ. Ngoài ra, còn có một số vị trí đất thuộc đất nông nghiệp đang được người dân canh tác.

Ông Thắng cho biết thêm, quá trình thực hiện, UBND xã Tân Lập đã chuyển về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Biên (VPĐKĐĐ Tân Biên) 276 bộ hồ sơ. Tuy nhiên, xét thấy hồ sơ chưa bảo đảm về mặt nguồn gốc sử dụng đất, VPĐKĐĐ Tân Biên, Phòng TN&MT có biên bản trả hồ sơ về cho UBND xã Tân Lập tiếp tục bổ sung một số giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai.

Ông Nguyễn Ngọc Trỗi- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, việc xác định nguồn gốc đất tại các khu vực trên còn gặp nhiều khó khăn. Khách quan, công tác quản lý đất đai trước đây còn có phần thiếu chặt chẽ, việc giao đất chủ yếu thực hiện trên mặt giấy tờ mà thiếu kiểm tra ngoài thực địa, có tình trạng mốc giới chưa rõ ràng giữa đất của tổ chức và đất cá nhân; dẫn đến việc bao chiếm, lấn chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích. Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân khác làm cho công tác này phải mất nhiều thời gian để xác lập hồ sơ (bài báo trước đã đề cập - PV).

Theo ông Trỗi, đất có nguồn gốc là của Nông trường cao su Tân Biên, được UBND tỉnh giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Huyện cắt giảm diện tích để cấp đất ở cho người dân (chủ yếu là công nhân nông trường cao su) có nơi ở ổn định.

Tuy nhiên, khi chính quyền lập phương án, mời người dân ra kê khai đăng ký thì họ cho rằng đất do mình tự khai phá hoặc sang nhượng lại chứ không thuộc nguồn gốc đất của nông trường. Việc khai như vậy gây khó khăn trong quá trình xác lập hồ sơ để cấp đất ở, nguy cơ thất thoát nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước.

Về vấn đề này, các phòng chuyên môn của huyện và UBND xã Tân Lập đã mất rất nhiều thời gian để phối hợp xác minh với tổ chức sử dụng đất trước đó, rồi niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân, giải quyết khiếu nại, thắc mắc, v.v…

Thêm nữa, đến nay có nhiều người dân không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, không chịu đến cơ quan chức năng để kê khai đăng ký vì cho rằng đất mình đang ở và không có ai tranh chấp nên không có nhu cầu kê khai. Nhiều trường hợp đang có đất tại đây hoặc đã sang nhượng cho người khác nhưng không ở tại địa phương, gây khó khăn khi cần xác minh thông tin, thông báo thực hiện thủ tục liên quan.

Ông Phạm Văn Hướng, một người dân có nhà tại khu vực 2 nông trường bày tỏ mong muốn sớm được cấp GCNQSDĐ để có điều kiện vay vốn ngân hàng.

Sẽ gác lại hồ sơ của các hộ chưa có nhu cầu cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ

Thời gian qua phát sinh tình trạng người muốn cấp GCNQSDĐ thì chưa cấp được vì phương án phải chờ tổng hợp, hoàn thiện, phê duyệt. Với những nguyên nhân khách quan và chủ quan như trên, dẫn đến phương án cấp đất ở tại hai khu vực trên chậm, cử tri phản ánh.

Ông Nguyễn Đức Thắng cho biết, xã đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn người dân ra xã kê khai đăng ký. UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra nguồn gốc đất, đồng thời sắp xếp buổi làm việc với lãnh đạo Nông trường cao su Tân Biên để nắm lại nguồn gốc, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, vẫn còn một số trường hợp chưa ra bổ sung hồ sơ, hoặc có ra bổ sung nhưng chưa kê khai trung thực (nguy cơ thất thoát nghĩa vụ tài chính). Bên cạnh đó, còn có một bộ phận người dân khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, chưa ra kê khai đăng ký làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của phương án cấp GCNQSDĐ.

Để khắc phục tình trạng trên, Huyện uỷ Tân Biên đã ban hành nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ theo bản đồ chính quy cho đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện theo nghị quyết của Huyện uỷ, trong đó có các phương án liên quan đến đất mà UBND tỉnh đã giao về cho địa phương quản lý. Trong kế hoạch, UBND huyện đề ra chỉ tiêu về cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ cho người dân.

Về giải pháp cụ thể trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Trỗi cho biết sẽ chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ việc cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ theo bản đồ chính quy là nhằm bảo đảm quyền sử dụng đất lâu dài, công tác quản lý nhà nước về đất đai được thuận lợi.

Cũng theo ông Trỗi, UBND xã sẽ thống kê và xác lập danh sách, gác hồ sơ của các hộ chưa có nhu cầu cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ để giải quyết cho các hộ đủ điều kiện. Công tác này phải kiên quyết, nhằm xác định nguyên nhân chậm và trách nhiệm của các bên liên quan.

UBND huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn và UBND xã Tân Lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này; thường xuyên họp để nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Mặt khác, UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp VPĐKĐĐ Tân Biên trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức địa chính xã, thị trấn; tham mưu UBND huyện đề xuất, kiến nghị Sở TN&MT và VPĐKĐĐ tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn huyện thực hiện tốt công tác liên quan.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCC về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân vì mục đích vụ lợi. Huyện sẽ thường xuyên rà soát tình hình hoạt động của bộ phận Một cửa, kịp thời điều chỉnh quy trình, cách thức thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhân dân.

Quốc Sơn - Đại Dương

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp