Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Sư đoàn 5: Hỗ trợ xã Thái Bình trồng 1.000 cây xanh - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 10/07/2023 01:30
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 hỗ trợ xã Thái Bình trồng cây xanh. Việc làm trên góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp xây...

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 hỗ trợ xã Thái Bình trồng cây xanh.

Việc làm trên góp phần thực hiện tốt chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới giữa Sư đoàn với xã Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Sư đoàn với địa phương trên địa bàn đứng chân; giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Sư đoàn phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (An ninh nông thôn); phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống và đấu tranh, phản bác có hiệu quả âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam.

Lê Thuận

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp