Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Bến Cầu: Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 10/07/2023 04:11
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Có gần 35 học viên là cán bộ, hội viên cốt cán của Hội Nông dân 9/9 xã, thị trấn trong huyện tham gia học tập. Lớp...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Có gần 35 học viên là cán bộ, hội viên cốt cán của Hội Nông dân 9/9 xã, thị trấn trong huyện tham gia học tập.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở, nắm vững kiến thức cơ bản về Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; có nhận thức một cách đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân cơ sở,… để vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở nhằm phát huy cao vai trò tập hợp, đoàn kết và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh “công-nông-trí” vững chắc, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Quang Son

 

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp