Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 07/08/2023 12:53
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Quảng Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh...

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Quảng Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm phát biểu cho biết, việc bảo đảm và phát huy quyền con người ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện từ khi lập quốc, nhất là từ khi Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới đến nay. Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm quyền con người và qua đó, từng bước xác lập vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền ở bình diện toàn cầu.

Nhận thức tầm quan trọng của thông tin, tuyên truyền trong công tác nhân quyền, sau 8 năm triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Ban Bí thư ra Kết luận số 46-TB/TW ngày 6.2.2018  tiếp tục xác định cần “Đổi mới tư duy, chủ động đẩy mạnh, mở rộng phạm vi, đa dạng hóa hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là thông tin, tuyên truyền đối ngoại về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch về tình hình nhân quyền ở nước ta”.

Trên nhận thức đó, ngày 14.9.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1079/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028, trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm trong công tác thông tin, truyền thông về quyền con người là “lấy xây để chống, trong đó xây là chính”.

Căn cứ các quan điểm, mục tiêu, giải pháp được Bộ Chính trị nêu tại Kết luận số 57-KL/TW và các nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Quyết định 1079/QĐ-TTg,  Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại về nhân quyền dành cho cán bộ các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền; cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 19 tỉnh, thành phố Trung bộ và Đông Nam bộ.

Theo ban tổ chức, việc tổ chức hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án Truyền thông về quyền con người theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp thông tin, tình hình và hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin kịp thời, khách quan về các nỗ lực và thành tựu của các cấp chính quyền trong bảo đảm quyền con người ở địa phương, góp phần đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông…

An Khang

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp