Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Lập tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng làm tổ trưởng - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 07/08/2023 04:52
Tổ trưởng tổ công tác là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tổ phó tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Nội vụ; Bộ trưởng Tư...

Tổ trưởng tổ công tác là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Tổ phó tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Nội vụ; Bộ trưởng Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an là tổ phó thường trực tổ công tác triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Các thành viên tổ công tác là lãnh đạo các bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, LĐTB&XH và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Ủy viên thường trực).

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tổ công tác kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Đồng thời, giúp Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương...

Thủ tướng hôm nay cũng có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (QĐKD), thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt, để các phương án cải cách sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời nhằm mục đích nêu cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương và từng cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét, điều chỉnh quy định, TTHC cho phù hợp.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Tập trung thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến QĐKD, TTHC, giấy tờ công dân đã được phê duyệt...

Nguồn vietnamnet.vn

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp