Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Phiên làm việc buổi chiều: Đại biểu nghe nội dung tờ trình trước khi thông qua nghị quyết - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 18/07/2023 12:18
Phiên làm việc chiều 18.7 (ảnh: Đại Dương) Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết phê chuẩn bổ sung...

Phiên làm việc chiều 18.7 (ảnh: Đại Dương)

Ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Tài chính trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

Ông Nguyễn Nam Hưng- Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Hải- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Trọng Tấn- Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách.

Bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Ông Trần Anh Minh- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn- Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội.

Ông Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tờ trình về việc ban hành các nghị quyết:

Nghị quyết quy định biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc ban hành các nghị quyết:

Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023.

Ông Võ Quốc Khánh- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế.

Ông Dương Quốc Khánh- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

Ông Võ Quốc Khánh- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 6.

Việt Đông

Nguồn tin: baotayninh.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp