Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Nâng cao tính Đảng của cán bộ, đảng viên trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 01/08/2023 04:46
Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Tân Châu Nguyễn Văn Cường quán triệt phương hướng, nhiệm vụ tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng uỷ Quân sự...

Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Tân Châu Nguyễn Văn Cường quán triệt phương hướng, nhiệm vụ tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng uỷ Quân sự huyện

Người nói: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên cần phải có tính Đảng mới làm được việc, kém tính Đảng thì việc gì cũng không làm nên”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tính Đảng của cán bộ, đảng viên vừa là phẩm chất trung tâm của nhân cách người đảng viên Cộng sản trong quá trình phấn đấu hy sinh vì mục đích, lý tưởng của Đảng, vừa là đòi hỏi tất yếu khách quan trong mọi cương vị công tác của người cán bộ, đảng viên hiện nay.

Mặt khác, tính Đảng của cán bộ, đảng viên còn là cơ sở để khẳng định tư cách người đảng viên nói riêng và thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực và uy tín người cán bộ của Đảng nói chung. Bằng nội dung ngắn gọn, tinh tuý, sâu sắc nhưng mộc mạc, dễ hiểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ tính Đảng của người cán bộ, đảng viên gồm ba nội dung cơ bản.

Phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết

Theo Hồ Chí Minh, nội dung quan trọng hàng đầu trong tính Đảng của cán bộ, đảng viên là phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng dù ở đâu, lúc nào và làm bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ lợi ích của Đảng, của dân. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài việc đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là mục tiêu chiến đấu của Đảng, là mong ước của quần chúng nhân dân, là điều kiện để Đảng thu hút, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân xung quanh Đảng, là cơ sở bảo đảm cho sự thống nhất giữa lợi ích của Đảng, lợi ích của dân tộc và lợi ích của mỗi người.

Tính Đảng của người cán bộ, đảng viên không làm triệt tiêu nguyện vọng là lợi ích cá nhân, mà có vai trò hướng đích cho họ giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tổ chức đảng, tìm thấy sự hài hoà, sự thống nhất có lý, có tình của các mối quan hệ ấy. Mặt khác, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân là phẩm chất xuyên suốt, là tính Đảng cao nhất của người cán bộ, đảng viên cộng sản.

Chi bộ sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn

Đảng ta là một tổ chức chiến đấu, tổ chức hành động. Vì vậy, lề lối làm việc của Đảng phải thể hiện phong cách, tác phong công tác khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trên mọi cương vị công tác phải bám sát thực tiễn, hiểu rõ tình hình, xem xét, cân nhắc kỹ hoàn cảnh cụ thể để có quyết định đúng đắn trong xử trí tình huống nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, khi làm việc đòi hỏi có điều tra cẩn thận, làm đến nơi đến chốn. Trong đó bao hàm tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Do vậy trong mọi công việc, người cán bộ, đảng viên phải giữ vững quan điểm lập trường, thể hiện tính nguyên tắc cao. Mặt khác phải thể hiện sự chủ động, sáng tạo, nhạy bén trước sự phát triển của tình hình thực tiễn để tìm ra những giải pháp tối ưu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tính Đảng của cán bộ, đảng viên còn thể hiện ở sự thống nhất giữa tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình cách mạng khoa học. Nhiệt tình cách mạng là một phẩm chất rất cơ bản của người đảng viên. Song nhiệt tình cách mạng phải gắn với tính trung thực, tôn trọng thực tế, tuân theo quy luật khách quan mới đem lại hiệu quả. Vì vậy, rèn luyện phong cách làm việc khoa học và hiệu quả là một nội dung không thể thiếu trong tính Đảng của người cán bộ, đảng viên hiện nay.

Gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý luận được hiểu là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc đấu tranh, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận, rồi lại đem nó chứng minh với thực tế, đó là lý luận chân chính.

Đảng là đội tiền phong, là tổ chức lãnh đạo chính trị của quần chúng. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng tuỳ thuộc phần lớn vào tầm vóc cao, trí tuệ và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng. Vì vậy, người cán bộ, đảng viên phải là người có trí tuệ, có nhận thức sâu rộng, có năng lực tư duy khoa học; đồng thời cũng là người có năng lực thực hành giỏi, biết tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Những phẩm chất ấy thống nhất với nhau và thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên...

 

Vì lẽ đó, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm cũng là một trong những nội dung phản ánh phẩm chất đạo đức và uy tín của người cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện sinh động của sự thống nhất giữa lời nói và việc làm đúng đắn là sợi dây bền chắc gắn bó giữa đảng viên và quần chúng, giữa Đảng với Nhân dân. Đó cũng là hiện thực về uy tín của Đảng, là cơ sở hiện hữu của niềm tin yêu mà quần chúng nhân dân dành cho cán bộ, đảng viên của Đảng.

Từ ba vấn đề về tính Đảng của cán bộ, đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, chúng ta có thể thấy rất rõ tính Đảng là cơ sở để khẳng định phẩm chất, tư cách, năng lực và uy tín của người cán bộ cách mạng. Người đảng viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao tính Đảng thì họ mới có thể hoàn thành mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đảng viên kém tính Đảng thì không thể làm được việc gì.

Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Hậu quả của việc cán bộ, đảng viên kém tính Đảng. Vì kém tính Đảng mà mắc phải mười hai loại bệnh đó là: “Ba hoa, địa phương, ham danh vị, cẩu thả, thiếu kỷ luật, xa quần chúng, chủ quan, hình thức, ích kỷ, hủ hoá, thiếu ngăn lắp, lười biếng”. Mà một khi đã mắc vào những bệnh đó, cán bộ, đảng viên tất là hỏng việc”.

Với ba nội dung cơ bản về tính Đảng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cấp uỷ các cấp không ngừng giáo dục, rèn luyện để nâng cao tính Đảng cho cán bộ, đảng viên trong mọi giai đoạn.

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng uỷ Quân sự huyện

Tăng cường xây dựng tính Đảng cho cán bộ, đảng viên

Những căn bệnh do thiếu tính Đảng gây nên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo cách đây hơn 70 năm, hiện nay đang có biểu hiện trầm trọng và ngày càng diễn biết khó lường khi mà nó bị tác động của những cám dỗ về vật chất tầm thường. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn ra nghiêm trọng”. Mặt khác, công tác quản lý tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở có nơi buông lỏng, hữu khuynh, tổ chức đảng có nơi bị tê liệt, mất sức chiến đấu.

Thực trạng đó thực sự là một nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ. Nó là “giặc nội xâm” cần phải loại bỏ. Nghị quyết chỉ rõ, một trong những nguyên nhân quan trọng của những hạn chế, yếu kém đó là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân “lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi”. Mặt khác, “Đảng viên ở một số nơi nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, kỷ cương phép nước không nghiêm còn khá phổ biến”. Vì vậy tác động ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng nói chung, nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên nói riêng.                                                                         

Tuy những biểu hiện yếu kém chỉ xuất hiện ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhưng điều đáng lo ngại là chúng có mặt ở mọi lĩnh vực công tác, khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày. Chúng làm cho không ít cán bộ, đảng viên thiếu tính Đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, nâng cao tính Đảng cho cán bộ, đảng viên nói chung là vấn đề luôn mang tính thời sự; đồng thời là yêu cầu cấp thiết, hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay. Đó còn là trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các các chi bộ trong Đảng bộ quân đội, nhằm ngăn chặn, thủ tiêu, loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, những hành vi sai trái, vi phạm tính Đảng trong môi trường quân sự. Do đó, cần tập trung làm tốt mấy vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới. Đảng chỉ rõ: “Nhiều khuyết điểm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên chưa được phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo dài nên kỷ cương, kỷ luật ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm”. Vì vậy, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; đặc biệt cần đổi mới cách ra nghị quyết lãnh đạo bảo đảm đúng đắn, chính xác, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, gắn với chức trách, nhiệm vụ, hiệu quả công việc và vấn đề rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, coi đây là biện pháp then chốt để rèn luyện nâng cao tính Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cán bộ, đảng viên phải dùng vũ khí tự phê bình và phê bình để sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, các bệnh đã mắc phải. Người nói: “Chúng ta phải ráo riết dùng phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Có như thế, Đảng mới chóng phát triển”.

Thứ ba, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trí tuệ, năng lực của đội ngũ đảng viên; kết hợp tăng cường đổi mới phương pháp huấn luyện, giáo dục trong quân đội giai đoạn mới. Mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ phải thực hiện nói, viết và làm theo nghị quyết của Đảng; nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó. Cán bộ quản lý các cấp phải luôn đề cao trách nhiệm trong công tác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đối với cán bộ có chức vụ càng cao thì tính Đảng, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng càng phải cao.

Thứ tư, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, thực sự mẫu mực trong quan hệ thầy trò. Đảng viên phải thực sự yêu thương, thấu hiểu tâm tư tình cảm của chiến sĩ và quần chúng, quan tâm chăm lo và giải quyết thấu đáo nhu cầu, nguyện vọng phấn đấu học tập, nghiên cứu, rèn luyện của cấp dưới. Phải thật sự nêu gương sáng cho quần chúng noi theo; tạo điều kiện cho cấp dưới có cơ hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt khác, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, kiểm tra tư cách đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao tính Đảng cho cán bộ, đảng viên mãi mãi là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên hành động, xứng đáng là người đầy tớ của Nhân dân. Đồng thời quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, quản lý con người, mỗi cán bộ phải thực sự tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, yêu người, yêu nghề, làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân. Từng đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng của người cán bộ, đảng viên. Dù khó khăn đến đâu cũng phải ra sức thi đua phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.  

Nguyễn Chung (Ban CHQS huyện Tân Châu)

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp