Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh: Tổ chức phiên họp thứ 5 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 14/07/2023 04:11
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm- Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì phiên họp Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban...

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm- Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì phiên họp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, BCĐ tỉnh, Thường trực BCĐ tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của BCĐ Trung ương, Cơ quan Thường trực BCĐ Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức đầy đủ các phiên họp, cuộc họp của BCĐ tỉnh, Thường trực BCĐ tỉnh theo quy chế làm việc, sau mỗi cuộc họp đều ban hành các thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai thực hiện; Cơ quan Thường trực BCĐ, thành viên BCĐ tỉnh tích cực triển khai, tổ chức, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của BCĐ tỉnh, Thường trực BCĐ tỉnh; tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc được đẩy nhanh.

BCĐ tỉnh, Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm phòng ngừa sai phạm, BCĐ tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra để phát hiện sớm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đồng thời triển khai 2 đoàn giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công.

BCĐ phân công các thành viên giám sát thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tài nguyên, môi trường.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất đưa 2 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý (vụ án tham nhũng xảy ra tại Bưu điện thành phố Tây Ninh; vụ việc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch núi Bà Đen theo kiến nghị của Đoàn công tác số 3 BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực).

Cũng tại hội nghị, BCĐ tỉnh nghe 2 đoàn giám sát, các thành viên BCĐ tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tự kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Hoà Thành; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của BCĐ tỉnh về công tác tự kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và các thành viên tham dự phiên họp

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm - Trưởng BCĐ tỉnh yêu cầu những tháng còn lại của năm 2023, BCĐ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là thực hiện Thông báo số 30-TB/BCĐTW, ngày 15.1.2023 về kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025; hằng năm các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục tự kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công tại địa phương, cơ quan, đơn vị, xem đây là nội dung thường xuyên, liên tục, góp phần phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ tỉnh giao các thành viên BCĐ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng tự kiểm tra đối với 3 lĩnh vực: cấp phép chủ trương đầu tư kinh doanh; phòng, cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng; giao Bí thư Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xét xử 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi bảo đảm khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi và giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (dự kiến trong tháng 8.2023).

Tố Tuấn

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp