Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

UBND thị xã Hòa Thành: Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 13/07/2023 14:36
Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn. Tại buổi tập huấn,...

Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, thủ trưởng các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập thống nhất một số nội dung văn kiện, tổ chức, phương pháp thực hành diễn tập KVPT thị xã trong vận hành cơ chế; hoạt động của Thị ủy, UBND thị xã trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; hướng dẫn xây dựng hệ thống kế hoạch của các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể... 

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị, địa phương, thống nhất một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác diễn tập KVPT thị xã, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan, các địa phương nghiên cứu vận dụng vào điều kiện thực tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các lực lượng trực tiếp tham gia khung diễn tập của từng cơ quan, ban ngành, đơn vị.

Đại biểu tham dự tập huấn diễn tập KVPT thị xã Hòa Thành năm 2023.

Đồng thời thống nhất quan điểm, xác định nhiệm vụ diễn tập KVPT là nhiệm vụ trọng tâm, gắn nhiệm vụ diễn tập với công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, về xây dựng KVPT; quá trình chuẩn bị diễn tập cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, trong đó cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban CHQS thị xã là trung tâm để hướng dẫn và thống nhất về các nội dung như: vận hành cơ chế, xây dựng văn kiện diễn tập, xây dựng công trình chiến đấu và hiệp đồng các tình huống trong diễn tập.

Các nội dung diễn tập phải được tổ chức luyện tập thành thạo trước khi bước vào diễn tập chính thức. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm để công tác diễn tập bảo đảm về thời gian, an toàn về người và phương tiện.

Hồng Vũ

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp