Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Sư đoàn 5: Kiểm tra công tác hậu cần, tài chính 6 tháng đầu năm - Báo Tây Ninh Online

Thứ năm - 13/07/2023 14:36
Đại tá Trịnh Ngọc Dục- Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 triển khai nội dung kiểm tra. Sau một năm Bộ Quốc phòng phúc tra đơn vị vận tải chính quy, an toàn,...

Đại tá Trịnh Ngọc Dục- Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 triển khai nội dung kiểm tra.

Sau một năm Bộ Quốc phòng phúc tra đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi giai đoạn 2016-2021, đơn vị duy trì có nền nếp và toàn diện các mặt công tác. Duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong vận chuyển và thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng và triển khai kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi". Cán bộ Tiểu đoàn thường xuyên kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế còn tồn lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị.

Làm tốt công tác quán triệt, định hướng tư tưởng, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị về tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch các cấp. Đặc biệt khắc phục khuyết điểm sau quá trình kiểm tra. Lãnh đạo, chỉ huy triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, công tác của Tiểu đoàn.

Kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

Kịp thời bổ sung hoàn chỉnh văn kiện SSCĐ của đơn vị theo hướng dẫn của Chỉ lệnh Tư lệnh Quân khu và Sư đoàn. Công tác Đảng, công tác chính trị bám sát nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện tốt kế hoạch hậu cần SSCĐ theo đúng nguyên tắc. Công tác kỹ thuật được duy trì thực hiện nghiêm túc, bảo quản đúng kế hoạch, hệ thống sổ sách, thống kê được ghi chép, cập nhật đầy đủ.

Công tác hậu cần 6 tháng đầu năm bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Các chế độ, nền nếp công tác được duy trì thường xuyên, chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho các đối tượng theo đúng thông tư hiện hành. Tích cực cải tiến chế biến món ăn, bảo đảm đầy đủ cơm chín nước sôi cho bộ đội, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh bùng phát trong đơn vị.

Kiểm tra khu tăng gia sản xuất tập trung của tiểu đoàn.

Đời sống học tập và sinh hoạt của bộ đội được quan tâm, chú trọng, không ngừng được cải thiện nâng lên, đáp ứng cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tiểu đoàn.

Lê  Thuận

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp