Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Toàn tỉnh hiện có 127 tổ hợp tác, 182 HTX - Báo Tây Ninh Online

Thứ bảy - 05/08/2023 15:03
Theo Liên minh HTX, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập thêm 4 tổ hợp tác, 9 HTX, luỹ kế đến nay có 127 tổ hợp tác, 182 HTX với hơn 40.000 thành viên tham...

Theo Liên minh HTX, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập thêm 4 tổ hợp tác, 9 HTX, luỹ kế đến nay có 127 tổ hợp tác, 182 HTX với hơn 40.000 thành viên tham gia.

Về doanh thu, bình quân mỗi HTX đạt 4,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của 1 lao động đạt 75 triệu đồng/năm. Về tổ hợp tác, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt trên 250 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5-4 triệu đồng/tháng.

Ngày càng nhiều tổ hợp tác, HTX nỗ lực vượt qua khó khăn, định hướng thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp sạch theo mô hình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; tạo việc làm, cải thiện đời sống cho lao động, nhất là ở khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, phần lớn cán bộ quản lý của các HTX nông nghiệp lớn tuổi, năng lực hạn chế; một số HTX quy mô nhỏ; đa số HTX thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên hoạt động sản xuất chưa cao; mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị chưa thật sự nổi bật để người dân tin tưởng vào các lợi ích kinh tế xã hội do HTX mang lại.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước và kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã đã bầu bổ sung 4 uỷ viên gồm: bà Hồng Lê Minh Nguyệt- Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Thái Bình- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; ông Huỳnh Quốc Thụ- Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Châu Thành.

Vũ Nguyệt

 

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp