Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Gò Dầu: Bồi dưỡng chính trị cho giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức ngành Giáo dục - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 22/08/2023 00:23
Quang cảnh lớp bồi dưỡng Học viên được nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản trong Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá...

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Học viên được nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản trong Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với ngành Giáo dục; nội dung cơ bản chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm của trong năm học 2023-2024; báo cáo kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trọng Cầu

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp