Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của công tác quan trắc - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 28/07/2023 06:37
Hệ thống quan trắc môi trường trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Minh Dương Kết quả kiểm tra cho thấy có đến 8/11 cơ sở vi phạm về nước thải, là một phần...

Hệ thống quan trắc môi trường trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Minh Dương

Kết quả kiểm tra cho thấy có đến 8/11 cơ sở vi phạm về nước thải, là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông. Có những cơ sở chế biến khoai mì xả lén, lắp đặt ống xả thải sai quy định…

Năm 2023, Sở TN&MT đã giao Trung tâm Quan trắc và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh hằng năm; vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu.

Theo Quyết định số 8875/QĐ-STNMT ngày 30.12.2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, Sở TN&MT yêu cầu Trung tâm Quan trắc và Môi trường đẩy nhanh thực hiện việc đấu thầu mua sắm các thiết bị đã hư hỏng của các trạm quan trắc tự động để thay thế, bảo đảm đầy đủ các thông số, chất lượng, kỹ thuật theo quy định pháp luật.

Thường xuyên theo dõi việc truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và của các trạm quan trắc nước thải tự động truyền về; có biện pháp nhắc nhở đến các đơn vị có hệ thống quan trắc bị lỗi nhanh chóng khắc phục.

Khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép, phải báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Sở xem xét, xử lý, đồng thời nghiên cứu phương án kết nối, lấy và lưu mẫu tự động từ thiết bị lấy mẫu tự động; kết nối và theo dõi thông tin từ camera giám sát tại các trạm của đơn vị.

Trung tâm Quan trắc và Môi trường phải thường xuyên kiểm tra công tác duy trì, vận hành các trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu, phát hiện, khắc phục sự cố kịp thời. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường; cung cấp số liệu quan trắc tự động, số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về tổng lượng nước thải thải ra và các thông số ô nhiễm tính phí nước thải cho phòng chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thẩm định phí nước thải công nghiệp.

Trạm quan trắc môi trường tự động trên rạch Tây Ninh ( trạm số 1 cầu Thái Hoà), thành phố Tây Ninh.

Song song đó, Sở TN&MT giao nhiệm vụ cho Phòng Bảo vệ môi trường phối hợp với Thanh tra Sở, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 8512/QĐ-STNMT ngày 16.12.2022 của Sở TN&MT về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; Kế hoạch số 7540/KH-STNMT ngày 8.11.2022 của Sở TN&MT về việc tăng cường phòng ngừa, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phòng Bảo vệ môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả phân tích mẫu chất thải làm cơ sở báo cáo, đề xuất xử lý trong phạm vi hành chính về bảo vệ môi trường; kiểm soát môi trường các khu vực thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn và rạch Tây Ninh, khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia và kế hoạch bảo vệ môi trường nguồn nước sông, suối trong mùa khô; kiểm tra công tác cải tạo phục hồi môi trường của các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phòng Bảo vệ môi trường có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lắp đặt quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đồng thời, phối hợp Trung tâm Quan trắc TN&MT thực hiện nhiệm vụ quan trắc thành phần môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh hằng năm; vận hành trạm quan trắc tự động và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu.

Thanh tra Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Phòng Bảo vệ môi trường, các đơn vị có chức năng triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở xả nước thải, khí thải chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định ra môi trường.

Thế Nhân

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp