Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng: Ngành Tuyên giáo “đi trước mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau tổng kết” - Báo Tây Ninh Online

Thứ ba - 11/07/2023 20:07
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả...

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua, nêu một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong những tháng còn lại năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thời gian tới cần bám sát chỉ đạo ngành cấp trên “Đi trước mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau tổng kết”; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”; đồng thời tham mưu biên soạn, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực”; tiếp tục nghiên cứu chuyên đề năm 2025.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cần tập trung làm tốt công tác tham mưu triển khai, sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, Tỉnh uỷ. Trong đó, tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ngành Tuyên giáo, bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cần chú ý tuyên truyền công tác đền bù giải toả đất đai tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30.9.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Trong đó chú ý rà soát, tham mưu củng cố, phát huy vai trò báo cáo viên, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, các trang mạng xã hội, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tham mưu cấp uỷ đảng xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng về công tác tuyên giáo; tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của cấp uỷ; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương tặng quà cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021-2025 (năm 2023).

Đức Tiến

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp