Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng tổ chức Công đoàn - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 28/07/2023 12:37
Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm gửi lời chúc...

Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả Công đoàn các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, cùng với sự trưởng thành và phát triển lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh có bước phát triển nhanh chóng vững mạnh; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, địa phương; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thường trực Tỉnh uỷ thăm, chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người lao động; chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, chăm lo tốt quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng để thực hiện tốt pháp luật, chính sách liên quan đến người lao động; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn để xây dựng tổ chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch đã đề ra.

 

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Lê Duy bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh nói chung và cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nói riêng.

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hứa quyết tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh uỷ; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và trước mắt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các cấp Công đoàn và Đại hội Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 theo hướng đổi mới.

Tố Tuấn

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp