Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Hoà Thành: 6 tháng đầu năm, kỷ luật 17 đảng viên - Báo Tây Ninh Online

Thứ sáu - 07/07/2023 20:00
Quang cảnh hội nghị. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Thị uỷ và Đảng uỷ cơ sở kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 11 tổ chức đảng, tăng hơn...

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Thị uỷ và Đảng uỷ cơ sở kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 11 tổ chức đảng, tăng hơn 57,1% và 11 đảng viên, tăng hơn 83,3% so cùng kỳ; giám sát chuyên đề 7 tổ chức đảng và 7 đảng viên, so cùng kỳ tăng 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên.

Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ và cơ sở giúp cấp uỷ giám sát thường xuyên 149 tổ chức đảng và 367 đảng viên (tăng 112 đảng viên so cùng kỳ). Riêng UBKT các cấp giám sát trực tiếp, gián tiếp và chuyên đề đối với 361 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên và chuyên đề 522 đảng viên, có 377 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, chiếm hơn 72,2% số đảng viên được giám sát.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát có những vụ việc xảy ra từ lâu, có những việc mới, việc khó, thuộc các lĩnh vực có chuyên môn sâu, tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Trong công tác thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thị uỷ, Đảng uỷ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên; UBKT Thị uỷ quyết định thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Hình thức kỷ luật khai trừ 4, cảnh cáo 3, khiển trách 10, nội dung vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm pháp luật.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Võ Thị Kim Huệ đề nghị cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục rà soát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức Đảng và Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Công tác phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra với các cơ quan có liên quan phải công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng hiệu quả cao hơn.

Võ Liêm

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp