Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintuctayninh.com, cảm ơn !

Công đoàn ngành NN&PTNT: Đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hình thức các phong trào thi đua yêu nước - Báo Tây Ninh Online

Chủ nhật - 16/07/2023 04:14
Ngày 14.7, Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng....

Ngày 14.7, Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng. Trước đó, Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 uỷ viên và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 3 uỷ viên, bà Trang Hồng Thảo- Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT khoá V, tái đắc cử chức Chủ tịch khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Phan Nguyễn Ly Ly- Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT, đắc cử chức Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Việt Danh- Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng ngành nông nghiệp Tây Ninh được bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ ngành NN&PTNT khoá VI.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn ngành NN&PTNT, nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể, như:

Tập trung chăm lo lợi ích thiết thân của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, trong đó quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, nhất là về nhà ở, hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn.

Công đoàn cơ sở phối hợp cùng chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên công đoàn và người lao động, trong đó chú trọng về điều kiện và thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; chế độ tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khoẻ.

Bà Trang Hồng Thảo - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT tặng hoa cho các uỷ viên khoá V không tái cử.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 30 đoàn viên và thành lập 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp; hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; giữ vững 98% công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị nhà nước và 85% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt vững mạnh; trên 95% đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu thi đua “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; 95% cơ quan, đơn vị và trên 80% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đạt “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá”; 30% cán bộ công đoàn nữ tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 90% công đoàn cơ sở.

Trên 80% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% doanh nghiệp nhà nước, trên 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể

Đến năm 2028, có từ 80% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Văn Bua- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT khoá VI tập trung lãnh đạo và chỉ đạo phong trào và hoạt động Công đoàn ngành ngày càng phát triển, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 88-CTr/TU, ngày 26.1.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025; các kế hoạch của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phối hợp tốt với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hình thức các phong trào thi đua yêu nước, theo đặc điểm của từng loại hình cơ sở, từng thành phần kinh tế, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Minh Dương

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp