Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Chính sách mới về lương hưu có hiệu lực từ tháng 8-2023 - Báo Tây Ninh Online

Thứ hai - 31/07/2023 23:13
Từ tháng 8-2023, một số chính sách mới liên quan đến tuổi nghỉ hưu của lực lượng Công an nhân dân (CAND); mức phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã và người...

Từ tháng 8-2023, một số chính sách mới liên quan đến tuổi nghỉ hưu của lực lượng Công an nhân dân (CAND); mức phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH… sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Nghị định 42/2023 có hiệu lực từ ngày 14-8, quy định về mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó có một số đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp trước ngày 1-7-2023 sẽ được điều chỉnh mức hưởng.

Theo đại diện cơ quan BHXH TP.HCM, từ ngày 1-7, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được chia làm hai mức.

Bắt đầu từ ngày 14-8, cơ quan BHXH TP.HCM sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Mức 1, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021.

Mức 2, tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021.

Ngoài ra từ ngày 1-7, đối với một số đối tượng nếu nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước tháng 1-1995, mà sau khi điều chỉnh lại có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Cơ quan BHXH TP.HCM cũng lưu ý việc thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 1-7. Tuy nhiên, do Nghị định 42/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8 nên cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7-2023 và điều chỉnh theo mức hưởng mới vào kỳ lương tháng 8-2023 từ ngày 14-8.

Từ ngày 1-7, đối với một số đối tượng nếu nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước tháng 1-1995, mà sau khi điều chỉnh lại có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Tăng hạn tuổi phục vụ của CAND

Luật sửa đổi Luật CAND có hiệu lực từ ngày 15-8, quy định tăng độ tuổi phục vụ cao nhất trong ngành công an.

Cụ thể, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND từ ngày 15-8 như sau: Đối với hạ sĩ quan là 47 tuổi (tăng hai tuổi so với quy định hiện hành). Đối với cấp úy là 55 tuổi (tăng lên hai tuổi). Thiếu tá, trung tá là nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi (tăng lên hai tuổi cả nam lẫn nữ so với quy định hiện hành).

Thượng tá: Nam 60, nữ 58 (nam tăng lên hai tuổi, nữ tăng lên ba tuổi so với quy định hiện hành).

Đại tá: Nam 62, nữ 60 (nam tăng lên hai tuổi, nữ tăng lên năm tuổi so với quy định hiện hành).

Cấp tướng: Nam 62, nữ 60 (luật hiện hành nam nữ đều có hạn tuổi phục vụ cao nhất là 60).

Luật CAND sửa đổi cũng bổ sung thêm hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan đại tá, cấp tướng, nữ sĩ quan thượng tá, đại tá sẽ thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, luật sửa đổi cũng có quy định đối với trường hợp đặc biệt thì hạ sĩ quan, sĩ quan có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.•

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Nghị định 33/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8.

Nghị định 33/2023 có quy định về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo đó, về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá ba chức danh (bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hằng tháng.

Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài ba chức danh trên được hưởng hỗ trợ hằng tháng.

Đối với chế độ phụ cấp, Nghị định 33/2023 quy định việc thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động như sau:

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng).

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở...

PV

Nguồn PLO

Nguồn tin: baotayninh.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp